Microstock Photography Language Specific Boards > Norsk / Dansk / Svensk

Danske microstockere - skatte regler/moms for microstock

<< < (2/2)

ThomasAmby:

--- Quote from: Blammo on March 14, 2013, 13:22 ---Hej Thomas

Mange tak for info, du skulle vel tilfældigvis ikke ligge inde med et link, har prøvet at grave løs hos Skat, men uden held.

--- End quote ---


Jeg har desværre ikke noget link, nej, og jeg er ikke selv hård til regnskab. Ring evt. til skat - de plejer at være hjælpsomme
Ellers kan det stærkt anbefales at betale for en time med en revisor, hvor du sætter ham ind i din konkrete situation, så du kan få klarlagt tingene. Vis ham præcist hvordan det foregår fra salg til du har pengene på din bankkonto.
Sidst jeg havde besøg af en sådan (et par uger siden), var han enig i, at det her er en kæmpe gråzone i skattesystemet. Jeg lavede selv en tråd om det på Amino da jeg var grøn, måske hjælper den - måske ikke: http://www.amino.dk/forums/t/54100.aspx

Men jeg sidder ikke, som jeg skrev dengang i 2009, og taster al indkomst ind i dollars og laver efterfølgende kurs-spekulation. Jeg opgiver simpelthen til skat den indtægt, der ryger ind i kroner og ører på min danske bankkonto, og undlader at bruge af indtægterne før de står dér (dvs. ikke noget med lige at købe ting via PayPal mens pengene står dér - det gør regnskabet unødigt besværligt).

Blammo:
Jamen det er smukt, tusind tak for din tid Thomas

leaf:
I know you asked about Danish mva .. but if it is at all like Norwegian I can help a bit.

I did quite a bit of searching on the subject and found some examples on the Norwegian government pages.  They had a Q&A page where someone asked about earnings for maknig apps sold through apple itunes and the royalties there.  I felt it was pretty synomous to microstock income.  This is what was written


--- Quote ---Jeg mottar inntekter fra Apple/iTunes som betaling for salg av applikasjoner. Er dette skattepliktig?

Inntekter fra næringsvirksomhet er skattepliktige, mens inntekter fra hobbyvirksomhet er skattefrie.

Det må derfor tas stilling til om dine utbetalinger fra Apple/iTunes skal regnes som næringsinntekter eller hobbyinntekter.

Bakgrunnen for at inntekter fra hobbyaktiviteter som hovedregel er skattefrie, er at slike aktiviteter ikke er egnet til å gå med overskudd når en tar hensyn til utstyr, materiale og lignende.

Om programvaresalget anses å være skattepliktig vil være basert på om aktiviteten:

    tar sikte på å ha en viss varighet,
    har et visst omfang,
    er egnet til å gi overskudd, og
    drives for skattyterens regning og risiko

Virksomheten kan anses som skattepliktig selv om eier ikke deltar aktivt i driften og uavhengig av om aktiviteten er utført i Norge eller utlandet.

Bokføringsplikt
Vurderes utbetalingene fra Appel/iTunes som skattepliktige, vil det også medføre bokføringsplikt  og pliktig innsending av næringsoppgave og personinntektsskjema sammen med selvangivelsen.

Det samme gjelder dersom du blir pliktig å levere omsetningsoppgave for merverdiavgift.

--- End quote ---

http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Netthandel-og-skatt/Salg-/?chapter=36008

and about MVA


--- Quote ---Jeg mottar inntekter fra Apple/iTunes som betaling for salg av applikasjoner. Er inntektene merverdiavgiftspliktig omsetning?

Merverdiavgiftsreglene for elektroniske tjenester ble endret 01.07.2011. For omsetning før denne dato gjelder tidligere regelverk.

Som utvikler av applikasjonen er du registreringspliktig i merverdiavgiftsregisteret på vanlig måte når omsetningen overstiger 50 000 kr. Da salg av applikasjoner regnes som salg til Apple/iTunes, vil salget regnes som salg utenom merverdiavgiftsområdet, og blir dermed avgiftsfritt (0-sats.). Ved salg fra Apple/iTunes til kunder innenfor merverdiavgiftsområdet vil Apple/iTunes være ansvarlig for innkreving og betaling av merverdiavgiften.

Du plikter likevel å registrere deg og sende inn merverdiavgiftsoppgaver med oversikt over omsetningen. Etter registreringen har du også rett på fradrag for merverdiavgift på eventuelle kjøp av varer og tjenester til bruk i næringsvirksomheten.

--- End quote ---


[link]

Blammo:
Hi Leaf

Thx, i will look into it  :)

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version